top of page
Designer Notebook

JAK PRACUJEME

Komunikace s Vámi může proběhnout čistě elektronicky včetně dodání napsaného či opraveného textu, někdy ale může být lepší osobní schůzka, zejména pokud Vám jde o vytvoření textu podle Vašeho zadání.

Korektury běžně provádíme formou revizí ve formátech, které podporují programy řady Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) nebo OpenOffice. Korekturu můžeme provést i přímo do PDF souboru pomocí komentářů. Pokud budete chtít, opravíme i text v tištěné podobě. V takovém případě zaneseme opravy přímo na papír pomocí korektorských značek a text poté odešleme poštou, nebo naskenovaný e-mailem či prostřednictvím elektronických úložišť.

Způsob dodání: About
bottom of page