top of page
Laptop a notebook

KOREKTURY

Všechny čárky na svém místě, přesně podle pravidel

Ani sebekrásnější text s pravopisnými chybami dobrý dojem neudělá. Postaráme se o to, aby zmizely překlepy a aby čárky, velká písmena a tvrdá a měkká i/y byly tam, kde mají být. Součástí korektury jsou i stylistické úpravy, například opravení chybných slovesných vazeb, špatného slovosledu či  ustálených spojení. Dohlédneme rovněž na typografické opravy, takže na koncích řádků nezůstanou jednoslovné spojky a předložky a v pořádku budou rovněž interpunkční znaménka nebo číselné údaje.

Korektury: About
bottom of page