top of page
Man at Desk

ÚPRAVA TEXTŮ

Správná slova, úderné věty, smysluplný text

Nejste spokojení s nějakým svým textem, potřebujete zredigovat překlad nebo upravit článek, aby byl co nejčtivější? Někdy stačí jen změnit pořadí vět a zvolit správná slova, jindy se musí vše přestavět od základu. Domluvíme se, jaká varianta pro vás bude lepší a vynasnažíme se najít ten nejsprávnější tvar.

Úprava textů: About
bottom of page